Strona główna

III Memoriał Małgorzaty Kowalskiej w tenisie stołowym - I turniej

Zapraszamy serdecznie wszystkich sympatyków tenisa stołowego

Regulamin w rozszerzeniu

[ rozwiń rozszerzenie... ]


REGULAMIN
III Memoriału Małgorzaty Kowalskiej w tenisie stołowym

I. Cel

1. Popularyzacja tenisa stołowego wśród mieszkańców Gminy Jabłonna i Powiatu Legionowskiego
2. Promowanie aktywnego wypoczynku.
3. Uczczenie pamięci wieloletniej prezes Lotos Jabłonna – Małgorzaty Kowalskiej.

II. Organizator i Patronaty

1. Lotos Jabłonna, Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Jabłonnie ...
2. Sędzią Głównym zawodów jest Michał Machnacki.
3. Patronaty

Wójt Gminy Jabłonna p. Jarosław Chodorski
Starostwo Powiatowe w Legionowie

Gazeta Powiatowa

III. Termin i miejsce zawodów

1. Impreza odbywa się w terminie: grudzień 2017 – marzec 2018, w hali sportowej Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Jabłonnie, przy ulicy Szkolnej 2

I turniej - 2 grudnia
II turniej - 13 stycznia 2018
III turniej – 17 lutego 2018
IV turniej – 17 marca 2018 Finał

IV. Kategorie wiekowe

- Szkoły podstawowe dziewczęta – rocznik urodzenia 2008 i młodsi
- Szkoły podstawowe chłopcy - rocznik urodzenia 2008 i młodsi
- Szkoły podstawowe dziewczęta – rocznik urodzenia 2007-2005
- Szkoły podstawowe chłopcy - rocznik urodzenia 2007-2005
- szkoły podstawowe i byłe gimn. chłopcy – rocznik urodzenia 2004-2002
- szkoły podstawowe i byłe gimn. dziewczęta – rocznik urodzenia 2004-2002
- OPEN Kobiety
- OPEN Mężczyźni
- Przyjaciółki Małgośki
- plus 40
- Samorządowcy

V. Zgłoszenia

1. Zgłoszenia przyjmowane będą w biurze zawodów przez Sędziego Głównego,
- Zgłoszenia kategorii wiekowych - szkoły podstawowe i byłe gimnazjum, plus 40 i samorządowcy – zapisy do 10.00. Start po rozpisaniu tabel skojarzeniowych.

2 Zgłoszenia kategorii open kobiet i mężczyzn – do godz. 13.00. Start po rozpisaniu tabel skojarzeniowych. W kategorii open kobiet i mężczyzn obowiązuje wpisowe 10 zł.

VI. Nagrody i Sponsorzy

1. Na koniec cyklu:
- za miejsca I – III pamiątkowe statuetki, medale, dyplomy oraz nagrody rzeczowe
- w kategoriach OPEN Kobiet i Mężczyzn:
za 1 miejsce – nagroda o wartości 300zł, za 2 miejsce – nagroda o wartości 200zł, za 3 miejsce – nagroda o wartości 100zł.
- niespodzianki na ostatnim turnieju :)

2. Sponsorzy (w trakcie uzupełniania)
- Delikatesy Fenix
- Przewozy Autokarowe Krzysztof Romatowski
- Drukarnia Robert Zawadzki
- Translud Jan Domosławski
- Woda Kryształ Grzegorz Kanigowski

VII. System rozgrywek i przepisy gry

1. Obowiązują przepisy PZTS,

2. Zawody rozgrywane będą systemem pucharowym do trzech wygranych setów (W zależności od ilości uczestników: 16 osób – do dwóch przegranych poniżej 8 zawodników – każdy z
każdym),

3. Punktacja za każdy turniej:

1. 30 punktów
2. 28 punktów
3. 26 punktów
4. 24 punkty
5. 21 punktów
6. 20 punktów
7. 19 punktów
8. 18 punktów
9-12. 15 punktów
13-16. 12 punktów
17-24. 10 punktów
25-32. 5 punktów
33 i niżej 1punkt

4. Aby zostać klasyfikowanym w całym cyklu trzeba wziąć udział w 3 z 4 turniejów

5. Jeżeli po ostatnim turnieju dwóch lub więcej zawodników posiada identyczną ilość punktów o miejscu w klasyfikacji decyduje ostatni marcowy turniej. Można wystąpić wyłącznie w swojej kategorii wiekowej a dodatkowo w OPEN.

IX. Przepisy porządkowe

1. Zawodnicy i zawodniczki nie mogą mieć przeciwwskazań lekarskich do wzięcia udziału w zawodach,
2. Każdy zawodnik jest zobowiązany do zapoznania się z regulaminem,
3. Uczestników obowiązuje strój sportowy oraz zmiana obuwia na buty z przeznaczeniem do sportów halowych,
4. Zawodnicy/zawodniczki występują w turnieju na własną odpowiedzialność,
5. Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenie NNW,
6. Za rzeczy zgubione podczas zawodów organizator nie odpowiada,
7. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dokonywania zmian oraz ostatecznej interpretacji regulaminu i zasad gry,
8. Każdy z uczestników turniejów zapisując się do turniejów wyraża zgodę na wykorzystanie wizerunku w materiałach promocyjnych organizatorów, w szczególności zdjęć i materiałów wideo.
9. Turniej rozgrywany jest piłeczkami dostarczonymi przez organizatora, chyba że dwóch zawodników zgodzi się na grę własnymi plastykowymi,
10. W sprawach spornych lub nie ujętych w regulaminie decydują organizatorzy i sędzia główny.


IX Amatorska Liga Piłki Siatkowej Gminy Jabłonna

Miło nam ogłosić iż w sezonie 2017/2018 będą u Nas gościć następujące drużyny:

1. Budowlani Warszawa
2. Hultaje
3. Sprośne skośne
4. DA DĄB
5. Piłka zmyłka
6. PGE
7. Tarcholudki
8. Kabum

Tytułu mistrzowskiego będą bronić Budowlani Warszawa

IX Amatorska Liga Piłki Siatkowej Gminy Jabłonna

[ rozwiń rozszerzenie... ]

 

 

Regulamin

 

IX Amatorskiej Ligi Piłki Siatkowej Gminy Jabłonna

 

I. Cel

-  popularyzacja siatkówki w środowisku lokalnym

-  upowszechnianie aktywnych form wypoczynku

-  podnoszenie sprawności fizycznej
-  integracja społeczna

-  rywalizacja w duchu fair play

II. Termin i miejsce 

-  Rozgrywki prowadzone będą w hali sportowej szkoły podstawowej w Jabłonnie ul. Szkolna 2

-  Turnieje będą rozgrywane jeden raz w miesiącu w terminach:

  1. 10.12.2017

  2. 07.01.2018

  3. 18.02.2017

  4. 04.03.2017

  5. 15.04.2018 – finał

Przyjazd drużyn do godz. 8.30 w dniu rozgrywek

Szczegóły na stronach www.lkslotos.pl oraz na www.facebook.com/LKSLotos/

 

III. Organizatorzy

-  LKS Lotos Jabłonna

-  Gmina Jabłonna

-  Szkoła Podstawowa w Jabłonnie

IV. Zasady uczestnicwa

1. W rozgrywkach mogą brać udział zawodnicy, którzy:

a) skończyli 18 lat, bądź 16- latkowie, którzy posiadają pisemne zezwolenie rodziców na udział w turniejach.

b) nie są zrzeszeni (nie posiadają licencji PZPS)

c) zgłosili drużynę na pocztę Lotosu lkslotos@tlen.pl i otrzymali potwierdzenie zapisu

d) opłacili wpisowe:  200 zł za drużynę za całą ligę do dnia 30.11.2017 na konto Lotosu nr: 

25 8013 1016 2002 0501 0614 0001 BANK SPÓŁDZIELCZY W LEGIONOWIE o/ JABŁONNA

dopiskiem wpłata za siatkówkę i nazwa drużyny

-  w trakcie trwania rozgrywek obowiązuje zasada „fair play”

-  drużyny i zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie

 - organizator nie bierze odpowiedzialności za wypadki i kontuzje wynikłe w czasie trwania rozgrywek.

 - zawodnicy startują na własną odpowiedzialność. Nie mogą mieć przeciwwskazań lekarskich do wzięcia udziału w zawodach

 

V. System rozgrywek

-   w turnieju może wziąć udział maksymalnie 8 drużyn

-   turniej rozgrywany będzie: systemem pucharowym, „każdy z każdym”, lub w grupach – w zależności od ilości zgłoszonych drużyn, o systemie zadecyduje Sędzia Główny przed rozpoczęciem gier. 

-   liga rozgrywana będzie  w okresie XII 2017 – IV 2018r. ( 5 – comiesięcznych turniejów)

-   turnieje rozgrywane będą wg przepisów Polskiego Związku Piłki Siatkowej

-   drużyny występują w składach 6 – osobowych (do udziału może zostać dopuszczona drużyna składająca się minimalnie z 3 – zawodników), drużyna może zgłosić 4 zawodników rezerwowych,

w skład drużyny musi wchodzić minimum 1 kobieta przy składzie 6-osobowym lub maksimum 5 mężczyz

-   mecze odbywają się do  2 wygranych setów (tie break do 15 punktów) w zależności od zgłoszonych drużyn.

-   ustala się za wygrany mecz 3 pkt, za przegrany 0 pkt.

-   o kolejności miejsc decydować będą:

a) łączna ilość zdobytych punktów

b) lepszy (wyższy) stosunek setów zdobytych do straconych

c) lepszy (wyższy) stosunek małych punktów zdobytych do straconych

cd bezpośredni pojedynek

Jeżeli po ostatnim turnieju dwie lub więcej drużyn będą miały taką samą ilość punktów o miejscu w klasyfikacji decyduje ostatni kwietniowy turnieju

-  system rozgrywek podawany będzie na każdym turnieju 

VI. Punktacja:

I miejsce  20 pkt.
II miejsce16 pkt.
III miejsce  - 14 pkt.
IV miejsce  12 pkt.
V – VI miejsce8 pkt.
VII – VIII miejsce6 pkt.

 

VII.  Nagrody:   

Dla drużyn, które w końcowej rywalizacji zajmą miejsca: 

I – III medale, statuetki, nagrody

Postanowienia końcowe:

- zawodników obowiązuje strój sportowy i zmiana obuwia

- za zaistniałe wypadki nie zawinione przez organizatora, organizator nie ponosi odpowiedzialności.

- za rzeczy pozostawione bez opieki lub zaginione organizator nie odpowiada

 - podczas turnieju obowiązuje całkowity zakaz palenia i spożywania alkoholu na terenie obiektu sportowego

- wszyscy uczestnicy turnieju wyrażają zgodę na wykorzystywanie ich wizerunków i danych w celach  

informacyjnych i promocji klubu.

- w sprawach nie ujętych w regulaminie decyduje organizator, prawo interpretacji regulaminu przysługuje wyłącznie organizatorowi.

 

Zgłoszenie musi zawierać nazwę drużyny oraz imiona i nazwiska zawodników.

 

Zgłoszenie jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

 

Bliższe informacje:    Beata Kowalska  0 501 610 397

 

 

 

                                                                                                                                              Organizatorzy

 

Akcja Lato - Wakacje z Lotosem

Zapraszamy na akcję Lato w sierpniu!!!!
Tym razem tylko dwie placówki - Szkoły Podstawowe w Chotomowie i Jabłonnie
Zapisy telefoniczne pod numerem 501610397
Wpłaty na konto nr BANK SPÓŁDZIELCZY W LEGIONOWIE o/ JABŁONNA
25 8013 1016 2002 0501 0614 0001 z dopiskiem Akcja Lato imię i nazwisko dziecka oraz termin

Zdjęcie użytkownika LKS Lotos Jabłonna.

Turniej Finałowy Memoriału im. Małgorzaty Kowalskiej w tenisie stołowym

Serdecznie zapraszamy na ostatni turniej tenisa stołowego w ramach II Memoriału im. Małgorzaty Kowalskiej. Mamy parę niespodzianek dla Was... Wszyscy uczestnicy coś dostaną - więc przyjeżdżajcie. Czekamy na Was ;)

Zdjęcie użytkownika LKS Lotos Jabłonna.

II Memoriał Tenisa Stołowego im. Małgorzaty Kowalskiej turniej 3

Przetasowania i nowi zawodnicy w ostatnim turnieju.... Najwyższa pora przyjechać na nasz turniej. Zapraszamy

Zdjęcie użytkownika LKS Lotos Jabłonna.

Tenis stołowy - 2 turniej II Memoriału im. Małgorzaty Kowalskiej

Rekordowa frekwencja na Jabłonowskim turnieju !!!! Wszystkim zawodnikom serdeczne dziękiujemy

4 turniej siatkówki w ramach VIII ALPSGJ

Zdjęcie użytkownika LKS Lotos Jabłonna.

W wynikach klasyfikacja po 3 turniejach

[1][2][3][4] ... [>][koniec]

Stworzone i napędzane przez o.net.pl