Strona główna

Akcja Lato - Wakacje z Lotosem

Zapraszamy na akcję Lato w sierpniu!!!!
Tym razem tylko dwie placówki - Szkoły Podstawowe w Chotomowie i Jabłonnie
Zapisy telefoniczne pod numerem 501610397
Wpłaty na konto nr BANK SPÓŁDZIELCZY W LEGIONOWIE o/ JABŁONNA
25 8013 1016 2002 0501 0614 0001 z dopiskiem Akcja Lato imię i nazwisko dziecka oraz termin

Zdjęcie użytkownika LKS Lotos Jabłonna.

Stworzone i napędzane przez o.net.pl