Strona główna

IX Amatorska Liga Piłki Siatkowej Gminy Jabłonna

Miło nam ogłosić iż w sezonie 2017/2018 będą u Nas gościć następujące drużyny:

1. Budowlani Warszawa
2. Hultaje
3. Sprośne skośne
4. DA DĄB
5. Piłka zmyłka
6. PGE
7. Tarcholudki
8. Kabum

Tytułu mistrzowskiego będą bronić Budowlani Warszawa

IX Amatorska Liga Piłki Siatkowej Gminy Jabłonna

[ rozwiń rozszerzenie... ]

 

 

Regulamin

 

IX Amatorskiej Ligi Piłki Siatkowej Gminy Jabłonna

 

I. Cel

-  popularyzacja siatkówki w środowisku lokalnym

-  upowszechnianie aktywnych form wypoczynku

-  podnoszenie sprawności fizycznej
-  integracja społeczna

-  rywalizacja w duchu fair play

II. Termin i miejsce 

-  Rozgrywki prowadzone będą w hali sportowej szkoły podstawowej w Jabłonnie ul. Szkolna 2

-  Turnieje będą rozgrywane jeden raz w miesiącu w terminach:

  1. 10.12.2017

  2. 07.01.2018

  3. 18.02.2017

  4. 04.03.2017

  5. 15.04.2018 – finał

Przyjazd drużyn do godz. 8.30 w dniu rozgrywek

Szczegóły na stronach www.lkslotos.pl oraz na www.facebook.com/LKSLotos/

 

III. Organizatorzy

-  LKS Lotos Jabłonna

-  Gmina Jabłonna

-  Szkoła Podstawowa w Jabłonnie

IV. Zasady uczestnicwa

1. W rozgrywkach mogą brać udział zawodnicy, którzy:

a) skończyli 18 lat, bądź 16- latkowie, którzy posiadają pisemne zezwolenie rodziców na udział w turniejach.

b) nie są zrzeszeni (nie posiadają licencji PZPS)

c) zgłosili drużynę na pocztę Lotosu lkslotos@tlen.pl i otrzymali potwierdzenie zapisu

d) opłacili wpisowe:  200 zł za drużynę za całą ligę do dnia 30.11.2017 na konto Lotosu nr: 

25 8013 1016 2002 0501 0614 0001 BANK SPÓŁDZIELCZY W LEGIONOWIE o/ JABŁONNA

dopiskiem wpłata za siatkówkę i nazwa drużyny

-  w trakcie trwania rozgrywek obowiązuje zasada „fair play”

-  drużyny i zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie

 - organizator nie bierze odpowiedzialności za wypadki i kontuzje wynikłe w czasie trwania rozgrywek.

 - zawodnicy startują na własną odpowiedzialność. Nie mogą mieć przeciwwskazań lekarskich do wzięcia udziału w zawodach

 

V. System rozgrywek

-   w turnieju może wziąć udział maksymalnie 8 drużyn

-   turniej rozgrywany będzie: systemem pucharowym, „każdy z każdym”, lub w grupach – w zależności od ilości zgłoszonych drużyn, o systemie zadecyduje Sędzia Główny przed rozpoczęciem gier. 

-   liga rozgrywana będzie  w okresie XII 2017 – IV 2018r. ( 5 – comiesięcznych turniejów)

-   turnieje rozgrywane będą wg przepisów Polskiego Związku Piłki Siatkowej

-   drużyny występują w składach 6 – osobowych (do udziału może zostać dopuszczona drużyna składająca się minimalnie z 3 – zawodników), drużyna może zgłosić 4 zawodników rezerwowych,

w skład drużyny musi wchodzić minimum 1 kobieta przy składzie 6-osobowym lub maksimum 5 mężczyz

-   mecze odbywają się do  2 wygranych setów (tie break do 15 punktów) w zależności od zgłoszonych drużyn.

-   ustala się za wygrany mecz 3 pkt, za przegrany 0 pkt.

-   o kolejności miejsc decydować będą:

a) łączna ilość zdobytych punktów

b) lepszy (wyższy) stosunek setów zdobytych do straconych

c) lepszy (wyższy) stosunek małych punktów zdobytych do straconych

cd bezpośredni pojedynek

Jeżeli po ostatnim turnieju dwie lub więcej drużyn będą miały taką samą ilość punktów o miejscu w klasyfikacji decyduje ostatni kwietniowy turnieju

-  system rozgrywek podawany będzie na każdym turnieju 

VI. Punktacja:

I miejsce  20 pkt.
II miejsce16 pkt.
III miejsce  - 14 pkt.
IV miejsce  12 pkt.
V – VI miejsce8 pkt.
VII – VIII miejsce6 pkt.

 

VII.  Nagrody:   

Dla drużyn, które w końcowej rywalizacji zajmą miejsca: 

I – III medale, statuetki, nagrody

Postanowienia końcowe:

- zawodników obowiązuje strój sportowy i zmiana obuwia

- za zaistniałe wypadki nie zawinione przez organizatora, organizator nie ponosi odpowiedzialności.

- za rzeczy pozostawione bez opieki lub zaginione organizator nie odpowiada

 - podczas turnieju obowiązuje całkowity zakaz palenia i spożywania alkoholu na terenie obiektu sportowego

- wszyscy uczestnicy turnieju wyrażają zgodę na wykorzystywanie ich wizerunków i danych w celach  

informacyjnych i promocji klubu.

- w sprawach nie ujętych w regulaminie decyduje organizator, prawo interpretacji regulaminu przysługuje wyłącznie organizatorowi.

 

Zgłoszenie musi zawierać nazwę drużyny oraz imiona i nazwiska zawodników.

 

Zgłoszenie jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

 

Bliższe informacje:    Beata Kowalska  0 501 610 397

 

 

 

                                                                                                                                              Organizatorzy

 

Stworzone i napędzane przez o.net.pl