Start

ZARZĄD KLUBU

Prezes - BEATA KOWALSKA

Wiceprezes - BAŁDA LESZEK

Wiceprezes - KRZYSZTOF ROMATOWSKI

Sekretarz - KLAUDIA SZCZEPANIUK

Skarbnik - ADAM SOWIŃSKI

Członek - JOANNA PAPROCKA

Członek - MICHAŁ MACHNACKI

Członek - FILIP ZIELIŃSKI-ANDRYSIAK

Stworzone i napędzane przez o.net.pl