Siatkówka

VIII Amatorska Liga Piłki Siatkowej Gminy Jabłonna - daty turniei:

06.11.16,
27.11.16,
18.12.16,
15.01.17

19.02.17,
05.03.17

 

Regulamin

 

VIII Amatorskiej Ligi Piłki Siatkowej Gminy Jabłonna

 

I. Cel
-  popularyzacja siatkówki w środowisku lokalnym

 

-  upowszechnianie aktywnych form wypoczynku
- 
podnoszenie sprawności fizycznej
-  integracja społeczna

 

-  rywalizacja w duchu fair play

 

II. Termin i miejsce 

 

-  Rozgrywki prowadzone będą w hali sportowej szkoły podstawowej w Jabłonnie ul. Szkolna 2

 

-  Turnieje będą rozgrywane jeden raz w miesiącu – dokładne terminy kolejnych turniejów podawane będą w oddzielnych komunikatach oraz na stronie klubu: www.lkslotos.pl

 

III. Organizatorzy

 

-  LKS Lotos Jabłonna

 

 Gmina Jabłonna

 

-  Szkoła Podstawowa w Jabłonnie

 

IV. Zasady uczestnictwa
1. W rozgrywkach mogą brać udział zawodnicy, którzy:

 

a) skończyli 18 lat, bądź 16- latkowie, którzy posiadają pisemne zezwolenie rodziców na udział w turniejach.

 

b) zawodnicy startują na własną odpowiedzialność. Nie mogą mieć przeciwwskazań lekarskich do wzięcia udziału w zawodach.

 

c)  drużyny i zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie

 

d)  organizator nie bierze odpowiedzialności za wypadki i kontuzje wynikłe w czasie trwania rozgrywek.

 

e) nie są zrzeszeni (nie posiadają licencji PZPS)

 

f) opłacili wpisowe:  30 zł od drużyny za turniej

 

g) w trakcie trwania rozgrywek obowiązuje zasada „fair play”

 

V. System rozgrywek

 

-   w turnieju może wziąć udział maksymalnie 16 drużyn

 

-   turniej rozgrywany będzie: systemem pucharowym, „każdy z każdym”, lub w grupach – w zależności od ilości zgłoszonych drużyn, o systemie zadecyduje Sędzia Główny przed rozpoczęciem gier.

 

-   liga rozgrywana będzie  w okresie XI 2016 – V 2017r. ( 8 – comiesięcznych turniejów)

 

-   turnieje rozgrywane będą wg przepisów Polskiego Związku Piłki Siatkowej

 

-   drużyny występują w składach 6 – osobowych (do udziału może zostać dopuszczona drużyna składająca się minimalnie z 3 – zawodników), drużyna może zgłosić 4 zawodników rezerwowych,

 

w skład drużyny musi wchodzić minimum 1 kobieta (przy składzie 6-osobowym) lub maksimum 5 mężczyzn.

 

-   mecze odbywają się do  2 wygranych setów (tie break do 15 punktów) w zależności od zgłoszonych drużyn.

 

-   ustala się za wygrany mecz 3 pkt, za przegrany 0 pkt.

 

-   o kolejności miejsc decydować będą:

 

                        a) łączna ilość zdobytych punktów

 

                        b) lepszy (wyższy) stosunek setów zdobytych do straconych

 

                        c) lepszy (wyższy) stosunek małych punktów zdobytych do straconych

 

                        c) bezpośredni pojedynek

 

-  system rozgrywek podawany będzie na każdym turnieju ( zależny od ilości zgłoszonych drużyn )

 

VI. Punktacja:

 

I miejsce w turnieju eliminacyjnym – 20 pkt.
II miejsce w turnieju eliminacyjnym –
16 pkt.
III miejsce w turnieju eliminacyjnym, -
14 pkt.
IV miejsce w turnieju eliminacyjnym –
12 pkt.
V – VI miejsce w turnieju eliminacyjnym –
8 pkt.
VII – VIII miejsce w turnieju eliminacyjnym –
6 pkt.
IX – XII miejsce w turnieju eliminacyjnym –
2 pkt.
Pozostałe miejsca – 1 pkt.

 

 

 

Do turnieju finałowego awansuje 8 najlepszych drużyn, które na swoim koncie zgromadzą największą ilość punktów w siedmiu turniejach eliminacyjnych.                                                                                                            

 

VII.  Nagrody:  

 

Dla drużyn, które w końcowej rywalizacji zajmą miejsca:

 

I – III medale, nagrody. I – VIII dyplomy. 

 

Postanowienia końcowe:

 

- zawodników obowiązuje strój sportowy i zmiana obuwia

 

- za zaistniałe wypadki nie zawinione przez organizatora, organizator nie ponosi odpowiedzialności.

 

- za rzeczy pozostawione bez opieki lub zaginione organizator nie odpowiada

 

- podczas turnieju obowiązuje całkowity zakaz palenia i spożywania alkoholu na terenie obiektu sportowego

 

- wszyscy uczestnicy turnieju wyrażają zgodę na wykorzystywanie ich wizerunków i danych w celach 

 

  informacyjnych i promocji klubu.

 

- w sprawach nie ujętych w regulaminie decyduje organizator, prawo interpretacji regulaminu przysługuje wyłącznie organizatorowi.

 

 

 

 ORGANIZATOR ROZGRYWEK NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ I CYWILNEJ W ZAKRESIE PONIESIONYCH SZKÓD NA ZDROWIU I MIENIU BIORĄCYCH UDZIAŁ W ROZGRYWKACH ZAWODNIKÓW.

 

 

 

W celu sprawnego przebiegu zawodów prosimy o potwierdzenie udziału przynajmniej na jeden dzień przed kolejnym turniejem, na adres email: lkslotos@o2.pl  

 

 Zgłoszenie musi zawierać nazwę drużyny oraz imiona i nazwiska zawodników.

 

 Zgłoszenie jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

 

Bliższe informacje:    Beata Kowalska  0 501 610 397

 

Stworzone i napędzane przez o.net.pl